شرکت مریس با 25 سال تجربه در صنعت و تجارت، مجموعه ای از بهترین نمونه از زعفران ایران برای صادرات در مقیاس جهانی عرضه می کند.

طراحی وب سایت این شرکت  به زبان انگلیسی، به صورت ایستا و بهینه سازی شده برای گوگل و با تکنولوژی واکنشگرا پیاده سازی شده است . این وب سایت نمونه از یک وب سایت معرفی شرکت و یک محصول آن در یک صفحه می باشد.