شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان شرق در سال 1394 با مشارکت گروهی از کارشناسان و مهندسین مجرب که سال ها است در شرکت های مشاور و اجرایی تجربه کسب کرده اند تاسیس، و با شماره 240670 در تهران به ثبت رسید. با توجه به شناخت و سوابق شرکت در زمینه همکاری با کارفرمایان و مدیران اجرایی و عملکرد مسئولانه اعضاء، این شرکت توانسته است در مدت زمان کوتاهی پس از تاسیس پروژه های متعدد و متنوعی را در زمینه های عمرانی، شهرسازی و ساختمان، با گرایش های عمده آموزشی، فرهنگی، مسکونی، مذهبی، توریستی و صنعتی برعهده گیرد.

طراحی وب سایت شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان شرق به صورت پویا و بهینه سازی شده برای گوگل و به صورت واکنشگرا انجام شده است .تمامی بخش های این وب سایت مانند پروژه ها ، اعضای تیم، خدمات ،همکاران و .. به صورت کاملا داینامیک و با استفاده از پنل مدیریت قابل درج ، حذف، بروزرسانی است.

شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان شرق در سال 1394 با مشارکت گروهی از کارشناسان و مهندسین مجرب که سال ها است در شرکت های مشاور و اجرایی تجربه کسب کرده اند تاسیس، و با شماره 240670 در تهران به ثبت رسید. با توجه به شناخت و سوابق شرکت در زمینه همکاری با کارفرمایان و مدیران اجرایی و عملکرد مسئولانه اعضاء، این شرکت توانسته است در مدت زمان کوتاهی پس از تاسیس پروژه های متعدد و متنوعی را در زمینه های عمرانی، شهرسازی و ساختمان، با گرایش های عمده آموزشی، فرهنگی، مسکونی، مذهبی، توریستی و صنعتی برعهده گیرد.

طراحی وب سایت شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان شرق به صورت پویا و بهینه سازی شده برای گوگل و به صورت واکنشگرا انجام شده است .تمامی بخش های این وب سایت مانند پروژه ها ، اعضای تیم، خدمات ،همکاران و .. به صورت کاملا داینامیک و با استفاده از پنل مدیریت قابل درج ، حذف، بروزرسانی است.