خیابان رودکی شمالی - کوچه احمدی - پلاک 7 - واحد 2

شماره تلفن :

+98 (0) 21 66932459 , +98 (0) 915 852 53 01

فکس :

+98 (0) 21 89782658

پست الکترونیکی :

info@emeraldsol.com